Zlatno lišće

   

Gle, doživjeh jesen­

kad se lišće zlatom žari;

sjedine i lišće plaču,

godina i ja smo stari.

 

K’o mlad tražih titana,

vođu svih u ratovima,

onog zbog kog čak i trava

prkosit će zvijezdama.

 

No sad svaki pozdrav daje

dojam stvari čudesnih,

gdje divim se čudnoj mijeni

bezbroj maski Božjih.

 

K’o mlad tražih zlatni cvijet

u lugu što je tajan

no doživjeh jesen

kad svaki list je zlatan.

 

G. K. Chesterton

(prepjev: KK)

Hrvatski čestertonijanski klub

Ružmarinka 23
10000 Zagreb, Hrvatska

Newsletter

Social

HRVATSKI ČESTERTONIJANSKI KLUB